TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM

Lô 28 - KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam 1900 633 911
EN VI
google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com

Chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung
 • Chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung

DR- ĐG GLUCO KC THẢO DƯỢC

CUNG CẤP CHẤT ĐIỆN GIẢI, NĂNG LƯỢNG, VITAMIN, AXIT AMNIN CHỐNG MẤT NƯỚC, CHỐNG...

DR- ĐG GLUCO KC THẢO DƯỢC

 • Chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung

DR-ORESOL C

CUNG CẤP VITAMIN C, CHẤT ĐIỆN GIẢI, CHỐNG STRESS, TRỢ SỨC, TRỢ LỰC

DR-ORESOL C

 • Chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung

DR-MEN TIÊU HÓA

GIÚP CÂN BẰNG HỆ VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT, TĂNG CƯỜNG TIÊU HÓA, GIẢM TIÊU TỐN...

DR-MEN TIÊU HÓA

 • Chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung

DR-ELECTROLYTE

CUNG CẤP CHẤT ĐIỆN GIẢI VÀ VITAMIN C CHO GIA SÚC, GIA CẦM PHÒNG TIÊU CHẢY, SỐT CAO...

DR-ELECTROLYTE

 • Chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung

DR- LACTOMIN C

THỨC ĂN BỔ SUNG VITAMIN VÀ VI SINH VẬT HỮU ÍCH CHO GIA SÚC, GIA CẦM. VẬT NUÔI ĂN NHIỀU,...

DR- LACTOMIN C

 • Chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung

DR-HEPASOL

GIẢI ĐỘC GAN, THẬN CHỐNG MỔ LÔNG CẮN ĐUÔI

DR-HEPASOL

 • Chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung

DR- AMINOVIT

CHỐNG STRESS, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG TĂNG SẢN LƯỢNG TRỨNG, SỮA, VỖ BÉO

DR- AMINOVIT

 • Chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung

DR-SUMO CHỐNG CÒI

KÍCH THÍCH TIÊU HÓA, CHỐNG CÒI, BUNG ĐÙI, NỞ MÔNG TĂNG TRỌNG NHANH, DA HỒNG, LÔNG MƯỢT,...

DR-SUMO CHỐNG CÒI

 • Chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung

DR - BIOTIN MIX

PREMIX VITAMIN, ACID AMIN, KHOÁNG CHO GIA SÚC, GIA CẦM CHỐNG CẮN MỔ NHAU, HỒNG DA MƯỢT...

DR - BIOTIN MIX

 • Chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung

DR-BCOMPLEX C

KÍCH THÍCH ĂN NHIỀU, TIÊU HÓA TỐT, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, TĂNG SẢN LƯỢNG TRỨNG, TĂNG...

DR-BCOMPLEX C

 • Chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung

DR-BÙ ĐIỆN GIẢI, TĂNG ĐỀ KHÁNG

CUNG CẤP VITAMIN C, CHẤT ĐIỆN GIẢI CHỐNG STRESS TRỢ SỨC, TRỢ LỰC, HỖ TRỢ ĐIỀU...

DR-BÙ ĐIỆN GIẢI, TĂNG ĐỀ KHÁNG

 • Chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung

PHARMALOX

ĐẶC TRỊ CHƯỚNG HƠI, NHIỄM ĐỘC THỨC ĂN, TÁO BÓN XỔ PHÈN, GIẢI ĐỘC GIA SÚC,...

PHARMALOX

 • Chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung

PHAROTIN-K

ĐẶC TRỊ CẮN MỔ, RỤNG LÔNG, NỨT MÓNG, KÍCH THÍCH MỌC LÔNG

PHAROTIN-K

 • Chế phẩm sinh học, thức ăn bổ sung

ADE-SELPLEX

TĂNG KHẢ NĂNG SINH SẢN, TĂNG TRỨNG, SỮA TĂNG LỰC, NGỪA BẠI LIỆT, CÒI XƯƠNG CHO...

ADE-SELPLEX

Copyrights © 2018 TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM - PH. All rights reserved.
 • Online: 14
 • Thống kê tuần: 1624
 • Thống kê tháng: 1624