20 TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM

Lô 28 - KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam 1900 633 911
EN VI
google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com

Thuốc bột trị cầu trùng, KST, nấm
 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

PHARTICOC-PLUS

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG CẤP, PHÂN ĐỎ, PHÂN SÁP

PHARTICOC-PLUS

 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

PHAR-COCCITOP

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG , TIÊU CHẢY

PHAR-COCCITOP

 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

CATICOC-PHARM

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG, CẦU TRÙNG GÀ ĐẺ

CATICOC-PHARM

 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

MONCOC-PHARM

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG ỈA RA MÁU TƯƠI, PHÂN SÁP, PHÂN TRẮNG, CHƯỚNG DIỀU KHÔ CHÂ...

MONCOC-PHARM

 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

NẤM PHỔI GVN

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH DO NẤM TRÊN VẬT NUÔI

NẤM PHỔI GVN

 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

NẤM PHỔI GVN PLUS

ĐẶC TRỊ NẤM PHỔI, NẤM DIỀU, NẤM MIỆNG BỆNH VIÊM PHỔI CẤP TÍNH,VIÊM PHỔI DO...

NẤM PHỔI GVN PLUS

 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

DECTO-PHARM

TẨY SẠCH SÁN DÂY VÀ CÁC LOẠI GIUN

DECTO-PHARM

 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

PHARCARIS

ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI GIUN

PHARCARIS

 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

PHAR-DECTOCID

TẨY SÁN LÁ GAN, SÁN LÁ RUỘT SÁN DÂY VÀ GIUN TRÒN

PHAR-DECTOCID

Copyrights © 2018 TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM - PH. All rights reserved.
 • Online: 21
 • Thống kê tuần: 3456
 • Thống kê tháng: 20088