19 TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM

Lô 28 - KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam 1900 633 911
EN VI
google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com

Thuốc kháng sinh dạng bột hòa tan
 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

PHARCOLIVET

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG E.COLI, KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU

 PHARCOLIVET

 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

MIG31/DOXY T

ĐẶC TRỊ HEN GÀ GHÉP E.COLI, CRD,VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÂN XANH, PHÂN...

MIG31/DOXY T

 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

B52/AMPI-COL

ĐẶC TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA, HÔ HẤP SINH DỤC, TIẾT NIỆU, TỤ HUYẾT TRÙNG, TIÊU...

B52/AMPI-COL

 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

NEOSOL 1010

ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, THƯƠNG HÀN VIÊM RUỘT Ở GÀ, VỊT, NGAN, CÚT

NEOSOL 1010

 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

THIAMCOL 100

ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG, E.COLI VIÊM PHỔI, TOI RÙ, NHIỄM TRÙNG HUYẾ...

THIAMCOL 100

 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

DR-MEQUIN P

ĐẶC TRỊ E.COLI, THƯƠNG HÀN TỤ HUYẾT TRÙNG

DR-MEQUIN P

 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

PHARAMOX

ĐẶC TRỊ NHIỄM HÔ HẤP NẶNG SƯNG ĐẦU, E.COLI, THƯƠNG HÀN, VIÊM RUỘT HOẠI TỬ

PHARAMOX

 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

DOGEN-PHARM

ĐẶC TRỊ HEN, VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY HEN GHÉP E.COLI, SƯNG PHÙ ĐẦU, PHÂN XANH PHÂN TRẮNG,...

DOGEN-PHARM

 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

AMPI-COLI PHARM

ĐẶC TRỊ GÀ RÙ, GÀ TOI, KHÔ CHÂN, CHƯỚNG DIỀU, SÃ CÁNH, MÀO THÂM THỞ KHÒ KHÈ, TỤ...

AMPI-COLI PHARM

 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

DIA-PHARM

ĐẶC TRỊ PHÂN XANH, PHÂN NHỚT VÀNG

DIA-PHARM

 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

ENROFLOX 5%

THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH GÀ, VỊT, NGAN

ENROFLOX 5%

 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

ERY-PHARM

ĐẶC TRỊ VIÊM XOANG, HEN KHẸC SƯNG ĐẦU, TIÊU CHẢY, KIẾT LỴ PHÒNG HEN CHO GIA CẦM...

ERY-PHARM

 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

PHARMEQUIN

ĐẶC TRỊ E.COLI, THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG

PHARMEQUIN

 • Thuốc bột uống hoặc trộn thức ăn

PHARMPICIN

ĐẶC TRỊ TOI RÙ, TIÊU CHẢY

PHARMPICIN

Copyrights © 2018 TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM - PH. All rights reserved.
 • Online: 16
 • Thống kê tuần: 3488
 • Thống kê tháng: 20120