TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM

Lô 28 - KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam 1900 633 911
EN VI
google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com

Thuốc nước dùng ngoài, thuốc nhỏ mắt và thuốc bột pha tiêm
 • Thuốc nước dùng ngoài, thuốc nhỏ mắt và thuốc bột pha tiêm

KEM CHỐNG kHUẨN (BLUE SPAY)

SÁT KHUẨN VẾT THƯƠNG CHỐNG VIÊM DA, THỐI MÓNG NHIỄM TRÙNG SAU PHẪU THUẬT

KEM CHỐNG kHUẨN (BLUE SPAY)

 • Thuốc nước dùng ngoài, thuốc nhỏ mắt và thuốc bột pha tiêm

DR-NAMDA KETOCHO WELL SHAMPOO

KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM, DIỆT VE, GHẺ MƯỢT LÔNG, GIỮ ẨM, HƯƠNG THƠM DỊU MÁT

DR-NAMDA KETOCHO WELL SHAMPOO

 • Thuốc nước dùng ngoài, thuốc nhỏ mắt và thuốc bột pha tiêm

ETOX-PHARM

DIỆT VE, GHẺ, CHẤY, RẬN, RUỒI, MUỖI, KIẾN , GIÁN

ETOX-PHARM

 • Thuốc nước dùng ngoài, thuốc nhỏ mắt và thuốc bột pha tiêm

MECTIN-PHARM POUR ON

ĐẶC TRỊ NỘI - NGOẠI KÝ SINH TRÙNG

MECTIN-PHARM POUR ON

 • Thuốc nước dùng ngoài, thuốc nhỏ mắt và thuốc bột pha tiêm

KEM CHỐNG KHUẨN

ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN, NHIỄM NẤM, VIÊM DA, LOÉT DA TRÊN GIA SÚC GIA CẦM

KEM CHỐNG KHUẨN

 • Thuốc nước dùng ngoài, thuốc nhỏ mắt và thuốc bột pha tiêm

GENTAMICIN-5

TRỊ ĐAU MẮT- VIÊM LOÉT DA

GENTAMICIN-5

 • Thuốc nước dùng ngoài, thuốc nhỏ mắt và thuốc bột pha tiêm

TRYPAZEN BUTAB12

ĐẶC TRỊ KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU TRÂU, BÒ.

TRYPAZEN BUTAB12

 • Thuốc nước dùng ngoài, thuốc nhỏ mắt và thuốc bột pha tiêm

PHAR-TRYPAZEN

ĐẶC TRỊ KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU CHỨNG NGÃ NƯỚC TRÂU BÒ

PHAR-TRYPAZEN

Copyrights © 2018 TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM - PH. All rights reserved.
 • Online: 14
 • Thống kê tuần: 1727
 • Thống kê tháng: 1727