TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM

Lô 28 - KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam 1900 633 911
EN VI
google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com

Thuốc nước uống
 • Thuốc nước uống

DR-METRI ONE

ĐẶC TRỊ KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU BỆNH ĐẦU ĐEN, SƯNG GAN THẬN,CẦU TRÙNG VIÊM RUỘT...

DR-METRI ONE

 • Thuốc nước uống

PHAR-NORCIN 200

ĐẶC TRỊ ORT, E.COLI TỤ HUYẾT TRÙNG

PHAR-NORCIN 200

 • Thuốc nước uống

TILCO-PHARM

ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP, HEN, TIÊU CHẢY PHÂN XANH PHÂN TRẮNG

TILCO-PHARM

 • Thuốc nước uống

SUPERFLO 200S3

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY NẶNG, HEN KHẸC, CRD, CCRD, E.COLI, CHƯỚNG DIỀU, KHÔ...

SUPERFLO 200S3

 • Thuốc nước uống

F35/FLODOXY PLUS

ĐẶC TRỊ HEN KHẸC, VIÊM PHỔI,CRD, CCRD, TIÊU CHẢY, E.COLI BẠI HUYẾT, TỤ HUYẾT TRÙNG,...

F35/FLODOXY PLUS

 • Thuốc nước uống

DR-mequin s

Đặc trị Viêm phổi, CDR

DR-mequin s

 • Thuốc nước uống

LINCOSEPTIN

ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT CẤP TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG PHÂN TRẮNG LỢN CON

LINCOSEPTIN

 • Thuốc nước uống

ORACIN-PHARM

ĐẶC TRỊ HEN SƯNG PHÙ ĐẦU, HEN GHÉP E.COLI

ORACIN-PHARM

 • Thuốc nước uống

ORACIN-500

ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN PHÂN TRẮNG LỢN CON

ORACIN-500

 • Thuốc nước uống

PHARGENTYLO-F

ĐẶC TRỊ HEN GÀ HEN KHẸC VỊT, TIÊU CHẢY

PHARGENTYLO-F

 • Thuốc nước uống

PHAR-D.O.C

ĐẶC TRỊ ĐẬU GÀ, ĐẬU CHIM, VIÊM DA MỦ

PHAR-D.O.C

 • Thuốc nước uống

COLI-FLOX PHARM

ĐẶC TRỊ TOI RÙ TRÊN GÀ, VỊT, NGAN, CÚT.

COLI-FLOX PHARM

 • Thuốc nước uống

PHARDIASOL

ĐẶC TRỊ PHÂN TRẮNG LỢN CON, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG GÀ VỊT

PHARDIASOL

 • Thuốc nước uống

KANAMULIN

ĐẶC TRỊ PHÂN VÀNG LỢN CON

KANAMULIN

Copyrights © 2018 TẬP ĐOÀN THUỐC THÚ Y VIỆT NAM - PH. All rights reserved.
 • Online: 10
 • Thống kê tuần: 1649
 • Thống kê tháng: 1649