Sản phẩm cho gia cầm & thuỷ cầm

Hiển thị 133–144 của 146 kết quả

 • ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY
 • GIẢI NHIỆT, HẠ SỐT, ĐẶC TRỊ BỆNH GUMBORO
 • CHUYÊN DÙNG ĐIỀU TRỊ BỆNH GÀ, VỊT, NGAN ĐẶC TRỊ SƯNG PHÙ ĐẦU, HEN KHẸC, BẠI LIỆT, CHẾT HÀNG LOẠT
 • ĐẶC TRỊ TOI RÙ, TIÊU CHẢY
 • ĐẶC TRỊ E.COLI, THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG
 • ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG E.COLI, KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU
 • ĐẶC TRỊ NHIỄM HÔ HẤP NẶNG SƯNG ĐẦU, E.COLI, THƯƠNG HÀN, VIÊM RUỘT HOẠI TỬ
 • ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, THƯƠNG HÀN VIÊM RUỘT Ở GÀ, VỊT, NGAN, CÚT
 • ĐẶC TRỊ HEN GÀ GHÉP E.COLI, CRD,VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG
 • ĐẶC TRỊ VIÊM XOANG, HEN KHẸC SƯNG ĐẦU, TIÊU CHẢY, KIẾT LỴ PHÒNG HEN CHO GIA CẦM
 • ENROSEPTYL-L.A + PHARSEPTYL-L.A ĐẶC TRỊ BỆNH VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY NẶNG, BỆNH GHÉP ĐƯỜNG HÔ HẤP TIÊU HÓA, TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÓ THƯƠNG HÀN, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, E.COLI, NHIỄM TRÙNG HUYẾT, BẠI HUYẾT, BỆNH NẶNG ĐÃ NHỜN KHÁNG SINH TRÊN GIA SÚC, GIA CẦM
 • ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, HEN SUYỄN, LEPTO, LỴ, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY
Scroll to Top