Sản phẩm cho gia súc khác

Hiển thị 121–132 của 153 kết quả

 • MEN RẮC XỬ LÝ CHẤT ĐỘN CHUỒNG, KHỬ MÙI HÔI SÁT KHUẨN, HÚT ẨM, GIỮ ẤM, HẠN CHẾ SỰ PHÁT TRIỂN MẦM BỆNH TẠO MÔI TRƯỜNG AN TOÀN CHO VẬT NUÔI, TĂNG MẬT ĐỘ NUÔI
 • ĐẶC TRỊ HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY, CÁC HỘI CHỨNG NHỜN KHÁNG SINH
 • ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG CẤP, PHÂN ĐỎ, PHÂN SÁP
 • TẨY SẠCH SÁN DÂY VÀ CÁC LOẠI GIUN
 • ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, PHỔI DÍNH SƯỜN, VIÊM VÚ, VIÊM KHỚP, VIÊM TỬ CUNG, E.COLI, TIÊU CHẢY, BỘI NHIỄM LMLM, TAI XANH
 • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN BỆNH TRUYỀN NHIỄM NẶNG, CẤP TÍNH, BỘI NHIỄM TAI XANH
 • ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG , TIÊU CHẢY
 • ĐẶC TRỊ VIÊM VÚ CẤP VÀ MÃN TÍNH, TIỀM ẨN SOMA, VIÊM TỬ CUNG, VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY, BỘI NHIỄM BỆNH TRUYỀN NHIỄM
 • ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, HEN KHẸC, TIÊU CHẢY, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, VIÊM KHỚP, E.COLI, NHIỄM TRÙNG HUYẾT, KẾ PHÁT LMLM, PRRS
 • ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI GIUN
 • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN BỆNH TRUYỀN NHIỄM, VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY, LEPTO, TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, VIÊM KHỚP
 • ĐẶC TRỊ NẤM PHỔI, NẤM DIỀU, NẤM MIỆNG BỆNH VIÊM PHỔI CẤP TÍNH,VIÊM PHỔI DO BỘI NHIỄM NẤM TRÊN VẬT NUÔI
Scroll to Top