Sản phẩm cho gia súc khác

Hiển thị 133–144 của 153 kết quả

 • ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH DO NẤM TRÊN VẬT NUÔI
 • ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP, KẾ PHÁT TAI XANH, LMLM
 • KHÁNG KHUẨN TỔNG HỢP, ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY
 • TẨY SÁN LÁ GAN, SÁN LÁ RUỘT SÁN DÂY VÀ GIUN TRÒN
 • ĐẶC TRỊ VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP, TIÊU HÓA KÝ SINH TRÙNG, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG
 • ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG, CẦU TRÙNG GÀ ĐẺ
 • ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, PHỔI DÍNH SƯỜN, TIÊU CHẢY, TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÓ THƯƠNG HÀN, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, VIÊM MÓNG, VIÊM KHỚP, KẾ PHÁT BỆNH TAI XANH
 • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN NẶNG ĐƯỜNG HÔ HẤP, TIÊU HÓA
 • ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY, E.COLI, LEPTO, PHÓ THƯƠNG HÀN
 • PHÒNG VÀ TRỊ VIÊM PHỔI, PHÓ THƯƠNG HÀN, LEPTO, TIÊU CHẢY, TỤ HUYẾT TRÙNG, E.COLI SƯNG PHÙ ĐẦU, ĐÓNG DẤU BỆNH KẾ PHÁT BỆNH TAI XANH ( PRRS), BỆNH TRUYỀN NHIỄM
 • KHÁNG SINH TỔNG HỢP ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, VIÊM PHỔI
 • ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, CẦU TRÙNG
Scroll to Top