Sản phẩm cho Heo

Hiển thị 157–168 của 175 kết quả

 • * KÍCH THÍCH TĂNG TRỌNG, PHÒNG TRỊ BỆNH HIỆU QUẢ * KHÔNG ĐỂ LẠI TỒN DƯ CHO SẢN PHẨM CHĂN NUÔI PHÒNG VÀ TRỊ VIÊM RUỘT HOẠI TỬ, TIÊU CHẢY TRÊN GIA SÚC, GIA CẦM
 • PHÒNG VÀ TRỊ VIÊM PHỔI, HEN KHẸC, CRD, GHÉP E.COLI, TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÙ ĐẦU, THƯƠNG HÀN, VIÊM RUỘT HOẠI TỬ VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY, NHIỄM TRÙNG HUYẾT GIA SÚC, GIA CẦM KÍCH THÍCH TẰNG TRƯỜNG, TĂNG NĂNG SUẤT VẬT NUÔI ( PHỔ TÁC DỤNG RỘNG, HÀM LƯỢNG CAO ĐỀ KHÁNG VƯỢT TRỘI, BẢO VỆ TỐI ĐA
 • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN NẶNG E.COLI, TOI RÙ, KÝ SINH TRÙNG MÁU TIÊU CHẢY, THƯƠNG HÀN, HEN KHẸC
 • ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, CẦU TRÙNG
 • ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY, TỤ HUYẾT TRÙNG
 • ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG, E.COLI VIÊM PHỔI, TOI RÙ, NHIỄM TRÙNG HUYẾT
 • GIẢI NHIỆT, HẠ SỐT, ĐẶC TRỊ BỆNH GUMBORO
 • ĐẶC TRỊ TOI RÙ, TIÊU CHẢY
 • ĐẶC TRỊ E.COLI, THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG
 • ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG E.COLI, KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU
 • ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, THƯƠNG HÀN, VIÊM RUỘT Ở GÀ, VỊT, NGAN, CÚT
 • ĐẶC TRỊ HEN GÀ GHÉP E.COLI, CRD,VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY, TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG
Scroll to Top