Sản phẩm cho thú cưng

Hiển thị 49–60 của 75 kết quả

 • ĐẶC TRỊ KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU TRÂU, BÒ.
 • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG HÔ HẤP, VIÊM PHỔI, HEN KHẸC, ORT
 • ĐẶC TRỊ E.COLI SƯNG PHÙ ĐẦU, TIÊU CHẢY, TỤ HUYẾT TRÙNG
 • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP, TIÊU HÓA
 • ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, E.COLI
 • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN TIÊU HÓA, VIÊM HỒI TRÀNG, TIÊU CHẢY
 • KHÁNG SINH PHỔ RỘNG, ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY
 • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG HÔ HẤP, TIÊU HÓA, TIẾT NIỆU, VIÊM VÚ
 • ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, HỒNG LỴ , PHẦN VÀNG
 • ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY, VIÊM PHỔI, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, NHIỄM TRÙNG HUYẾT
 • ĐẶC TRỊ E.COLI SƯNG PHÙ ĐẦU LỢN CON
 • ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, TỤ HUYẾT TRÙNG, E.COLI SƯNG PHÙ ĐẦU
Scroll to Top