Sản phẩm cho trâu-bò

Hiển thị 121–132 của 153 kết quả

 • ĐẶC TRỊ BỆNH HÔ HẤP, TIÊU HÓA NẶNG, VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY, LEPTO, VIÊM HÓA MỦ, TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÓ THƯƠNG HÀN, E.COLI
 • ĐẶC TRỊ VIÊM VÚ CẤP VÀ MÃN TÍNH, TIỀM ẨN SOMA, VIÊM TỬ CUNG, VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY, BỘI NHIỄM BỆNH TRUYỀN NHIỄM
 • ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, HEN KHẸC, TIÊU CHẢY, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, VIÊM KHỚP, E.COLI, NHIỄM TRÙNG HUYẾT, KẾ PHÁT LMLM, PRRS
 • ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI GIUN
 • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN BỆNH TRUYỀN NHIỄM, VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY, LEPTO, TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, VIÊM KHỚP
 • ĐẶC TRỊ NẤM PHỔI, NẤM DIỀU, NẤM MIỆNG BỆNH VIÊM PHỔI CẤP TÍNH,VIÊM PHỔI DO BỘI NHIỄM NẤM TRÊN VẬT NUÔI
 • ĐẶC TRỊ VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, VIÊM PHỔI, VIÊM MÓNG TIÊU CHẢY, E.COLI, LEPTO, BẠI HUYẾT, BỘI NHIỄM KẾ PHÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM
 • ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH DO NẤM TRÊN VẬT NUÔI
 • ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP, KẾ PHÁT TAI XANH, LMLM
 • KHÁNG KHUẨN TỔNG HỢP, ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY
 • ĐẶC TRỊ VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP, TIÊU HÓA KÝ SINH TRÙNG, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG
 • ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG, CẦU TRÙNG GÀ ĐẺ
Scroll to Top