Sản phẩm cho trâu-bò

Hiển thị 145–153 của 153 kết quả

  • ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG E.COLI, KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU
  • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP NẶNG, SƯNG ĐẦU, E.COLI, THƯƠNG HÀN, VIÊM RUỘT HOẠI TỬ
  • ĐẶC TRỊ VIÊM XOANG, HEN KHẸC, SƯNG ĐẦU, TIÊU CHẢY, KIẾT LỴ, PHÒNG HEN CHO GIA CẦM
  • ENROSEPTYL-L.A + PHARSEPTYL-L.A ĐẶC TRỊ BỆNH VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY NẶNG, BỆNH GHÉP ĐƯỜNG HÔ HẤP TIÊU HÓA, TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÓ THƯƠNG HÀN, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, E.COLI, NHIỄM TRÙNG HUYẾT, BẠI HUYẾT, BỆNH NẶNG ĐÃ NHỜN KHÁNG SINH TRÊN GIA SÚC, GIA CẦM
  • ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, HEN SUYỄN, LEPTO, LỴ, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY
  • KHÁNG SINH PHỔ RỘNG ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY
  • ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI CẤP TÍNH, HO THỞ, SƯNG PHÙ ĐẦU
  • ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, SUYỄN, SỐT ĐỎ
  • ĐẶC TRỊ HO SUYỄN PHÓ THƯƠNG HÀN
Scroll to Top