Thuốc dùng ngoài, nhỏ mắt, bột pha tiêm

Hiển thị tất cả 10 kết quả

  • SÁT TRÙNG VẾT THƯƠNG CHỐNG VIÊM DA , THỐI MÓNG, GHẺ, NẤM, VẾT THƯƠNG LMLM, VDNC...
  • DIỆT VE, GHẺ, CHẤY, RẬN, RUỒI, MUỖI, KIẾN , GIÁN
  • TRỊ NẤM, SÁT TRÙNG VẾT THƯƠNG, TRỊ VE, BỌ CHÉT, CHẤY RẬN
  • ĐẶC TRỊ NỘI - NGOẠI KÝ SINH TRÙNG
  • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN, NHIỄM NẤM, VIÊM DA, LOÉT DA TRÊN GIA SÚC GIA CẦM
  • TRỊ ĐAU MẮT- VIÊM LOÉT DA
  • CÔNG NGHỆ MỚI - DIỆT VE, GHẺ, CHẤY, RẬN, RUỒI, MUỖI, KIẾN , GIÁN
  • SÁT KHUẨN VẾT THƯƠNG, CHỐNG VIÊM DA, THỐI MÓNG, NHIỄM TRÙNG SAU PHẪU THUẬT
  • SÁT TRÙNG VẾT THƯƠNG CHỐNG VIÊM DA, THỐI MÓNG, GHẺ, NẤM, VẾT THƯƠNG LMLM....
  • ĐẶC TRỊ KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU, CHỨNG NGÃ NƯỚC TRÂU BÒ
Scroll to Top