Thuốc nước uống

Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

 • ĐẶC TRỊ KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU BỆNH ĐẦU ĐEN, SƯNG GAN THẬN,CẦU TRÙNG VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY,E.COLI KÉO MÀNG, HEN
 • ĐẶC TRỊ HEN KHẸC, VIÊM PHỔI,CRD, CCRD, TIÊU CHẢY, E.COLI BẠI HUYẾT, TỤ HUYẾT TRÙNG, GÀ TOI, GÀ RÙ, PHÂN XANH, TRẮNG, SƯNG ĐẦU, ORT
 • ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY NẶNG, HEN KHẸC, CRD, CCRD, E.COLI, CHƯỚNG DIỀU, KHÔ CHÂN, TỤ HUYẾT TRÙNG, GÀ TOI, GÀ RÙ PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, NHỚT VÀNG
 • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP, HEN, TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG
 • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP, HEN, TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG - HỒI SỨC, HẠ SỐT, TIÊU VIÊM, GIẢI ĐỘC, NÂNG CAO SỨC ĐỀ KHÁNG, CHẮC XƯƠNG, TĂNG CƠ, TĂNG SỰ DẺO DAI
 • ĐẶC TRỊ HEN KHẸC, CRD, CCRD, E.COLI BẠI HUYẾT, CHƯỚNG DIỀU KHÔ CHÂN, TỤ HUYẾT TRÙNG, GÀ TOI, GÀ RÙ, TIÊU CHẢY PHÂN XANH, TRẮNG, NHỚT VÀNG
 • ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG GÀ
 • ĐẶC TRỊ HEN GÀ HEN KHẸC VỊT, TIÊU CHẢY
 • ĐẶC TRỊ PHÂN TRẮNG LỢN CON, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG GÀ VỊT
 • ĐẶC TRỊ ĐẬU GÀ, ĐẬU CHIM, VIÊM DA MỦ
 • ĐẶC TRỊ HEN SƯNG PHÙ ĐẦU, HEN GHÉP E.COLI
 • ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT CẤP TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG PHÂN TRẮNG LỢN CON
Scroll to Top