Thuốc nước uống

Hiển thị tất cả 11 kết quả

 • ĐẶC TRỊ PHÂN TRẮNG LỢN CON, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG GÀ VỊT
 • Đặc trị cầu trùng ruột non, manh tràng, tiêu chảy phân sáp, máu tươi, phân sống ở tất cả các giai đoạn phát triển
 • ĐẶC TRỊ HEN KHẸC, CRD, TIÊU CHẢY, NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP, TIÊU HÓA, NHIỄM TRÙNG TIẾT NIỆU, CHƯỚNG DIỀU KHÔ CHÂN
 • ĐẶC TRỊ KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU, BỆNH ĐẦU ĐEN SƯNG GAN THẬN, CẦU TRÙNG RUỘT NON, MANH TRÀNG, TIÊU CHẢY, E.COLI, HEN KHẸC, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, PHÂN SÁP, PHÂN NHỚT, KHÔ CHÂN Ở GÀ, VỊT, LỢN CON, THỎ
 • ĐẶC TRỊ PHÂN TRẮNG LỢN CON, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG GÀ VỊT
 • ĐẶC TRỊ HEN KHẸC, SƯNG ĐẦU, HEN GHÉP E.COLI, GÀ TOI, GÀ RÙ, CHƯỚNG DIỀU KHÔ CHÂN, TIÊU CHẢY, E.COLI BẠI HUYẾT, TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÂN TRẮNG LỢN CON
 • ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT CẤP, TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, PHÂN TRẮNG LỢN CON
 • ĐẶC TRỊ TOI RÙ TRÊN GÀ, VỊT, NGAN, CÚT.
 • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP, HEN, TIÊU CHẢY PHÂN XANH PHÂN TRẮNG
 • ĐẶC TRỊ ORT, E.COLI, TỤ HUYẾT TRÙNG
 • GIẢI ĐỘC GAN, THẬN CHUYÊN DỤNG NÂNG CAO SỨC ĐỀ KHÁNG, CHỐNG CẮN MỔ, TĂNG TỶ LỆ ĐẺ, TỶ LỆ CÓ PHÔI VÀ ẤP NỞ
Scroll to Top