Thuốc nước uống

Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

 • ĐẶC TRỊ PHÂN VÀNG LỢN CON
 • ĐẶC TRỊ PHÂN TRẮNG LỢN CON, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG GÀ VỊT
 • ĐẶC TRỊ HEN KHẸC, CRD, TIÊU CHẢY, NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP, TIÊU HÓA, NHIỄM TRÙNG TIẾT NIỆU, CHƯỚNG DIỀU KHÔ CHÂN
 • ĐẶC TRỊ KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU, BỆNH ĐẦU ĐEN SƯNG GAN THẬN, CẦU TRÙNG RUỘT NON, MANH TRÀNG, TIÊU CHẢY, E.COLI, HEN KHẸC, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, PHÂN SÁP, PHÂN NHỚT, KHÔ CHÂN Ở GÀ, VỊT, LỢN CON, THỎ
 • ĐẶC TRỊ HEN KHẸC, CRD, CCRD, E.COLI BẠI HUYẾT, CHƯỚNG DIỀU KHÔ CHÂN, TỤ HUYẾT TRÙNG, GÀ TOI, GÀ RÙ, TIÊU CHẢY PHÂN XANH, TRẮNG, NHỚT VÀNG
 • ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG GÀ
 • ĐẶC TRỊ PHÂN TRẮNG LỢN CON, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG GÀ VỊT
 • ĐẶC TRỊ HEN KHẸC, SƯNG ĐẦU, HEN GHÉP E.COLI, GÀ TOI, GÀ RÙ, CHƯỚNG DIỀU KHÔ CHÂN, TIÊU CHẢY, E.COLI BẠI HUYẾT, TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÂN TRẮNG LỢN CON
 • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN, PHÂN TRẮNG LỢN CON
 • ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT CẤP, TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, PHÂN TRẮNG LỢN CON
 • ĐẶC TRỊ TOI RÙ TRÊN GÀ, VỊT, NGAN, CÚT.
 • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP, HEN, TIÊU CHẢY PHÂN XANH PHÂN TRẮNG
Scroll to Top